Marken brinner - en föreställning om uppror genom Husby/Clichy-sous-Bois/South Central/Tottenham

är en föreställning som iscensätter det motstånd som uppstår i mellanrummet mellan en kolonial och postkolonial tid då en påstådd jämlikhetsdoktrin i verkligheten praktiserar ett förlegat kolonialt uttryck av vita hegemonier. I vägran att fortsätta vara osörjbara uttrycker kroppar i marginaliserade områden motståndet i form av våld. Men vad händer med våldet och kropparnas återvändo mot sörjbarhet om den vita hegemonin inte förkroppsligas i rummet? Det är i denna fråga som Marken brinner har sin utgångspunkt och med bland annat inspiration i filosofen Jack Halberstams idéer om ”No Church in the Wild” (inspirerad i sin tur av låten med samma namn av Jay-Z, Kanye West och Franc Ocean) skapas ögonblick/förkroppsliganden/reflektioner av en annan ordning.

48_markenbrinner20.jpg
       
48_markenbrinner4.jpg