Samhället som tanke

Kristina Müntzing & Kalle Brolin + Björn Karlsson
3.6 – 15.8 2010

De inbjudna konstnärerna porträtterar och konstruerar människans olika förhållanden till kollektivet, vardagen och historiska förlopp. Den lilla platsen du bor på och de små dagarna i ditt liv ställs i förhållande till resten av världen. Det handlar om gemensamma och igenkännbara berättelser om vår globala tid. Oväntade formspråk blandas med fantasier, humor, begär och utopiskt tänkande.