/ BRANCHES

Verket visades i grupputställningen Samhället som tanke, på Växjö Konsthall sommaren 2010 3 juni - 15 augusti. Kristina Müntzing och Kalle Brolin var de andra som medverkade.