Bekräftelser som scenkonst

Förskjutningar är ett konstverk men också en helande process. Genom den kollektiva bekräftelsen av oss som någon gång fått våra sexuella begär ifrågasatta, kan vi tillsammans skapa ett gemensamt ögonblick av upprättelse. Tillsammans iscensätter vi ett samtal, ett motstånd.

Förskjutningar är ett konstprojekt som vill återvända till ögonblicket, situationen, känslan eller minnet av den fysiska reaktion som uppstår när det egna begäret - på subtila eller aggressiva sätt - blir ifrågasatt.

Ett påtvingat möte med omgivningens förväntningar stannar upp kroppens och begärets unisona rörelse och skapar en förskjutning, en distans mellan dom två. Genom att samtala och bekräfta känslan och erfarenheten av förskjutningen - den utomkroppsliga upplevelse som normer med våld åsamkat kroppen - vill det mobilbaserade scenkonstverket Förskjutningar skapa en väg tillbaka till kroppens och begärets unisona rörelse.

Mobilapplikationen Förskjutningar

Förskjutningar är scenkonst i form av en mobilapplikation. Alla användare av applikationen kan anonymt vara med och skapa dom föreställningar som visas i mobilen genom att skicka in egna berättelser om upplevda (eller fantiserade) förskjutningar. Dessa förskjutningsberättelser fungerar sedan som manus till föreställningar, som skapas av dom konstnärer som ingår i verkets produktionsgrupp, och som bara kan ses via mobilapplikationen.

När du som användare skickar in en berättelse är du helt anonym och ingen kan se från vilken mobil meddelandet skickats in, inte ens dom som ingår i produktionsgruppen. Däremot kommer delar av produktionsgruppen att höra din berättelse när dom använder det som underlag till föreställningen som skapas. Din egen röst används aldrig i dom färdiga föreställningarna. Klicka här för att se vilka som ingår i produktionsgruppen.

När du spelat in din förskjutning blir du ombedd att välja plats för din berättelse. Med plats menar vi den gatuadress där du upplever att förskjutningen skett och som andra användare kan gå till för att se den föreställning som bygger på din berättelse. För att du ska behålla din anonymitet ber vi dig att fundera lite extra på vilken plats du väljer. Alla användare kan se alla föreställningar. Inom 2 timmar efter premiär spelas föreställningen i din mobil oavsett var du befinner dig. Efter denna spelperiod finns föreställningen tillgänglig via applikationens karta och kan ses när du befinner dig inom en närhet av högst 100 meter från spelplatsen.

Läs mer på hemsidan här