/ WE NEED ORDER ALONG OUR BOARDERS

Under utställningen finns möjlighet att följa en tänkt blick som bevakar det vackra landskapet och horisontlinjen. Europeiska länder har valt en gemensam väg av protektionism. Men vad är det som ska skyddas? Vad isolering innebär för en enskild individ kan väldigt lätt förstås, och denna förståelse av isolering måste också kunna överföras på samhället i stort.