/Resa tält och lyfta liv/Start making tent

Samlingsutställningen Härifån och Hit, 2005, Vita Havet, Konstfack